_1_2021xxx    20210711_103511.jpg

EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÉS
MEGEGYEZÉS

A játék folyamán versenyezhetünk,

de akár közösen is építkezhetünk. Azonban, mindkét változatban szembetűnik a játék legfontosabb és legelőremutatóbb vonása, azaz a különféle folyamatok és kapcsolatok elemzése közben a kifejezések olyan sokszínűséget mutatnak, ami jó alapot nyújt a megértésnek és a megegyezésnek.

A fogalmak különféle vonásait megismerve megnyílik az út a konszenzus felé. 

A játékhelyzetekből adódóan a különféle fogalmak el tudnak távolodni aktuális politikai, ideológiai értelmezésüktől. Így könnyen megmutatkozhat, 

hogy bármely történelmi, pszichológiai, gazdasági vagy társadalmi kifejezésnek lehet több oldala, árnyalata, és ezáltal kulcsszerepet játszhat egy folyamat bármely irányú továbbvitelében, átalakíthat egy társadalmi állapotot pozitív irányba vagy fordítva.

FOGALMI SZABADSÁG
ÉS 
ERŐS HÁLÓZATOK

A fogalmi szabadság és az ebből adódó variációs lehetőségek alkotják a sajátosan gazdag hálózatosodási lehetőséget.

Azonban, az is igaz, hogy ez a szabadság fokozatosan szűkül, amint a szó bekerül egy egyszeri és sajátos hálózatba.

Tehát, a különféle kifejezéseket és azok vonásait analitikus és komplex módszerrel is vizsgálhatjuk, ugyanis a környezetbe építéskor, előtűnnek a fogalmak bizonyos ismeretlen vonásai, melyek érzékletesen indokolják az adott kifejezésnek az ott betöltött helyét.

Tehát, a különféle szavak és ezzel együtt azok kapcsolatai alapos tanulmányozása segít a helyzet valós megismerésében.

Ez a sajátos szerkezet ezután érdekesen befolyásolja a lehetséges jövőt, és a következő lépéseket.