EGYÜTTMÜKÖDÉS

ÉS

MEGEGYEZÉS

A játék folyamán versenyezhetünk,

de akár közösen is építkezhetünk. Azonban, mindkét változatban szembetűnik a játék legfontosabb és legelőremutatóbb vonása, azaz a különféle folyamatok és kapcsolatok elemzése közben a kifejezések olyan sokszínűséget mutatnak, ami jó alapot nyújt a megértésnek és a megegyezésnek.

A fogalmak különféle vonásait megismerve megnyílik az út

a konszenzus felé. 

A játékhelyzetekből adódóan

a különféle fogalmak el tudnak távolodni aktuális politikai, ideológiai értelmezésüktől.

Így könnyen megmutatkozhat, 

hogy bármely történelmi, pszichológiai, gazdasági vagy társadalmi kifejezésnek lehet több oldala, árnyalata, és ezáltal kulcsszerepet játszhat egy folyamat bármely irányú továbbvitelében, átalakíthat egy társadalmi állapotot pozitív irányba vagy fordítva.