A

A

 

ORGANIKUS HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉVEL ALKOSSUNK FIKTÍV TÖRTÉNETEKET, 

ISMERJÜNK FEL TÖRTÉNELMI TÖRVÉNYSZERŰSÉGEKET, VIZSGÁLJUNK ALTERNATÍV FOLYAMATOKAT

Válasszunk közösen a dobozban lévő kártyákból egy kezdő, központi fogalmat és helyezzük középre.

A dobozban lévő kártyákat fordítsuk le. A játékosok számától függően osszunk ki megfelelő számú találomra húzott kártyát:

2-3 játékos 12-14 lap

4-5 játékos 8-10 lap

6-8 játékos 6-4 lap

Az óramutató járásával megegyező irányban, mindenki próbáljon meg a középső fogalom mellé illeszteni egy kártyát. 

A középen lévő lap az ok az eredő, és amit mellé helyezünk az a lehetséges okozat.

ORGANIKUS HÁLÓZAT

Például, ha az INFORMÁCIÓÁRAMLÁS kártya van az asztalon, akkor lehet, hogy a KOOPERÁCIÓ kártyát szeretnénk hozzáilleszteni. Lehetséges, hogy valaki majd nem ért egyet, abban az esetben indokoljunk, beszélgessünk, vitázzunk, és ha még sincs végül megegyezés, akkor szavazzunk.

A játék előrehaladtával egyre több kártya lesz az asztalon. Minél több fogalommal tud lerakáskor logikusan, ok-okozati alapon érintkezni a hatszögű kártyánk, annál több zsetont kapunk. A kártya, amit lerakunk mindig a lehetséges okozat.

Megkönnyíthetjük a döntéseinket, ha a fogalmak tiszta, eredeti definíciójával dolgozunk, és lefejtjük róluk a címkéket, a közhelyszerű jellemzést, és a mindennapi politikai narratívát. Azonban, bizonyos esetekben az is hasznos, ha történelmi párhuzamokat is megvizsgálunk.

Olyan logikai kapcsolódást nem fogadunk el, ahol semmiféle fogalmi kapcsolódás sincsen, csak éppen nem zárják ki egymást a fogalmak. Ez a kérdés általában akkor merül fel, mikor egy sokkapcsolatos helyzetbe szeretnénk beépíteni a kártyánkat.

Építsük tovább a hálózatunkat.

A következő játékos két zsetont kap, ha hozzákapcsolja a RUGALMASSÁGOT az INFORMÁCIÓÁRAMLÁSHOZ és a KOOPERÁCIÓHOZ, tehát, egyszerre két fogalomhoz tud kapcsolódni. Hasonlóan építkezünk tovább a következő kifejezésekkel; TOLERANCIA és EMPÁTIA.

Egy másik folyamatot is építhetünk az INFORMÁCIÓÁRAMLÁSBÓL kiindulva, a következő szavakkal DECENTRALIZÁCIÓ, továbbhaladva a bekövetkezhető SZERVEZETLENSÉG, FRUSZTRÁCIÓ, vagy akár ELLENSÉGESKEDÉS felé.

 

Minél több fogalomhoz tud logikusan kapcsolódni a kártyánk lerakáskor, annál komplexebb és gazdagabb értelmezést kapunk a fogalomról, és annál több zsetont szerzünk.  Ilyenkor is mindig a környező fogalmak az okok, a lehetséges okozat lesz a kártyánk.

 

A következő folyamat ugyancsak az INFORMÁCIÓÁRAMLÁSBÓL indul ki, de a FELVILÁGOSODÁS, SZEMÉLYI SZABADSÁG, BOLDOGSÁG, INDIVIDUALIZMUS, szavakon áthaladva, el tud jutni az IRRACIONALITÁSHOZ, hogy aztán a DEMAGÓGIA és a POPULIZMUS is megjelenjen.

Érdekes azt látni, hogy az IRRACIONALITÁS fogalommal milyen fordulatot vehet egy történet.

Végül, azt is érdemes megnézni, hogy ha elkezdtük a hálózatot egy olyan egyszerű kifejezéssel, mint az INFORMÁCIÓÁRAMLÁS, a legváltozatosabb kifejezésekhez juthatunk el, egy érdekes logikai rendszer szerint.

TORNYOK

Ha van olyan kártyánk, mely kiválthat egy már lerakott kártyát, akkor rátehetjük a miénket, de ügyelni kell, hogy minden kapcsolódó kifejezéssel ugyanúgy relációban legyen, mint az elődje. Ebben az esetben is annyi zsetont kapunk, ahány oldallal érintkezik a fogalom.

Így például, ha rá szeretnénk rakni a VIRTUALITÁS kártyát a BOLDOGSÁG kártyára, lehet, hogy meg kell magyaráznunk, hogy vajon hogyan kapcsolódhat a VIRTUALITÁS a BOLDOGSÁG régi környezetével, azaz a SZEMÉLYI SZABADSÁGGAL, INDIVIDUALIZMUSSAL, FELVILÁGOSODÁSSAL, és az IRRACIONALITÁSSAL.

Akár beszélgethetünk is róla, hogy vajon miben hasonlít, és miben különbözik a BOLDOGSÁG és a VIRTUALITÁS.

 

Érdekes beszélgetés születhet, mikor rá szeretnénk rakni az EGYENLŐSÉG kártyát az ORGANIKUS NÖVEKEDÉS (előzőleg; INFORMÁCIÓÁRAMLÁS) kártyára.

Vajon tud-e kapcsolódni az új fogalom, a FÜGGETLENSÉG, DECENTRALIZÁCIÓ, FELVILÁGOSODÁS, KOOPERÁCÓ, és RUGALMASSÁG szavakkal?

ORGANIKUS NÖVEKEDÉS helyett vajon rakhatunk EGYENLŐSÉGET , vagy akár SOKSZÍNŰSÉGET is erre a helyre, ebben a hálózatban?

Rakhatjuk-e a GLOBALIZÁCIÓT, vagy a HÁLÓZATOSODÁST ugyanide?

Ha nem, vajon mely kifejezés zárja ki?

Rakhatjuk-e a ZÖLD ENERGIÁT vagy INTEGRÁCIÓT a KOOPERÁCIÓRA, ebben az egyszeri hálózatban?

Mik a hasonlóságok és mik a különbségek?

Rakhatjuk-e a MUNKAMÁNIÁT, vagy a KOCKÁZATKERESÉST, a VIRTUALITÁSRA (előzőleg; BOLDOGSÁG) ebben a konstrukcióban?

És miért gondoljuk, hogy a NIHILIZMUS inkább illik ugyanide, mint az EXTRÉMIZMUS?

 

Rengeteg érdekes variáció adódik, még akár egy menet alatt is.

Azonban, ha éppen mégsem tudunk kártyát rakni, passzolhatunk is.

 

Amikor mindenkinél elfogytak a kártyák, akkor akár számolhatunk és győztest hirdethetünk, de folytathatjuk is a játékot a nehezebb feladat felé.

 

UTAK

Mindenki válasszon a dobozban lévő fogalmak közül egy számára érdekeset. Ez lesz a célkártya, egy jövőbeli esemény, ahová el kell jutnunk a hálózatból, azaz a megmodellezett társadalmi viszonyokból.

A célkártya lehet bármi; ELLENSÉGESKEDÉS, FELFEDEZÉSEK, SZKEPTICIZMUS, KOCKÁZATKERÜLÉS, ÖKO FALU, azaz bármi, ami számunkra érdekes célfogalom lehet. 

Válasszunk még három bármilyen kártyát, jelentésük nem fontos. Ezeket lefordítva építsünk “utakat” az asztalon lévő alakzat bármely részétől, egy adott célkártyáig. Bármennyi utat építhetünk, de hat-nyolc darab az ideális.

Az előző kör győztese kezd és azután körben haladva, egymás után egy-egy lapot húzunk találomra a dobozból, és ha tudjuk, egyből rakjuk le, a fent említett ok-okozati szabály szerint, az utak végén van az okozat. Az alakzatot is folytathatjuk, de bármely új útra is rakhatunk. A pontozás az előbbiek szerint zajlik, így értelemszerűen, ha az utakat építjük, egy kapcsolódásért egy zsetont kapunk. 

A célkártyához is illeszthetünk kártyát, de akkor a mi kártyánk az ok, és a célkártya az okozat. Ha azonban valaki az utolsó darabot is behelyezi egy útra, azaz be tud fejezni egy sort, és két fogalmat logikusan össze tud kötni, akkor tíz zsetont kap. A körnek akkor van vége, ha betelt minden út.

Akár győztest hirdethetünk, de folytathatjuk is a játékot a nehezebb feladat felé.

Például, ha egy utunk a KONTROLL szóval indít, kapcsolhatjuk hozzá, az AUTOKRÁCIA, DESPOTIZMUS, vagy akár az úton továbbhaladva a KEGYETLENSÉG és RABSZOLGASÁG szavakat is.

Másrészt azonban, kapcsolódhatunk a KONTROLLHOZ, a TUDATOSSÁGGAL, és a MOTÍVÁCIÓVAL is egy teljesen más cél felé.

Például, ha egy utunk a KONTROL szóval indít, kapcsolhatjuk hozzá, az AUTOKRÁCIA, DESPOTIZMUS, vagy akár az úton továbbhaladva a KEGYETLENSÉG és RABSZOLGASÁG szavakat is.

Másrészt azonban, kapcsolódhatunk a KONTROLHOZ, a TUDATOSSÁGGAL, az ÖNTUDATOSSÁGGAL, és a FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL is egy teljesen más cél felé.

TÖRTÉNELEM

Most csak az előző kör győztese épít. Ebben a fordulóban egy régmúlt történelmi eseményt modellez meg, oly módon, hogy megváltoztatja, átépíti az ábrát. Utakat, folyamatokat csatlakoztathat, és bonthat szét, de csak az asztalon lévő kártyákat használhatja. Miután megépítette a folyamatot mutassa meg, hogy pontosan mely kártyától mely kártyáig tart a történet. Ha egy másik játékos kitalálja, hogy mely eseményt modellezte meg, úgy mindketten tíz-tíz zsetont kapnak.

 

Ebben a feladatban látható a legérzékletesebben, hogy megtartottuk az egyensúlyt a régmúlt és az utópisztikus kifejezések között, mivel ezen kifejezések egy hálózatba, illetve folyamatba építése adja az egész játék sajátos hangulatát. Tehát, a játék közben gyakran előfordulhat, hogy bizonyos fogalmakat az arra a korra ritkán alkalmazott, de mégis találó kifejezésekkel párosítjuk. Érdekes elemzést eredményez, ha megnézzük, hogy ezek a kifejezések vajon miért használhatók bizonyos történelmi korokban.

 

INDIVIDUALIZMUS A RENESZÁNSZBAN, POPULIZMUS AZ ANTIK RÓMÁBAN,

JELENKORI FEUDALIZMUS ÉS RABSZOLGATARTÁS,

URBANIZÁCIÓ AZ ÓKOR KEZDETÉN, REFORMÁCIÓ EGYIPTOMBAN, INFORMÁCIÓÁRAMLÁS AZ ANTIK VILÁGBAN,

MIGRÁCIÓ A KÖZÉPKORBAN,

MEGÚJULÓ ENERGIÁK A KÖZÉPKORBAN, KOCKÁZATVÁLLALÁS AZ ŐSKORBAN,

HÁLÓZATOSODÁS AZ ÓKORBAN,

HELYI KISKÖZÖSSÉGEK EGY JÖVŐBELI UTÓPISZTKUS TÁRSADALOMBAN, SZUPERVÁROSOK AZ ANTIK VILÁGBAN.

 

ALTERNATÍV TÖRTÉNELEM 

Az a játékos aki az előző folyamatot kitalálta, kap egy lehetőséget, hogy az előzőleg megmodellezett történelmi folyamatnak építsen egy alternatív befejezést.

 

Illesztheti a folyamatokat a végüknél, de akár egy közbenső ponthoz is kapcsolódhat azt vizsgálva, vajon ha egy bizonyos ponton más döntés születik, vagy más fordulat következik be, akkor mely irányba haladt volna a történelem. Annyi pontot kap, ahány kártyából áll az ábrához rakott folyamata.

B

 

B

 

EBBEN A FORDULÓBAN

AZ A CÉL, HOGY EGY TÁRSADALOM KÜLÖNFÉLE ALTERNATÍV JÖVŐIT ÉS AHHOZ VEZETŐ FOLYAMATOKAT MODELLEZZÜK MEG

MODELLEZZÜNK MEG

EGY UTÓPISZTIKUS

VAGY DISZTÓPIKUS TÁRSADALMAT

Ezek lehetnek tudományos-fantasztikus filmek, kedvenc sorozatok, vagy akár valamely utópisztikus regény, bármi amit érdekesnek talál a csoport.

Megépíthetjük akár a Harry Potter, a Star Wars, A Trónok Harca, A Szolgálólány Meséje, Az Éhezők Viadala, az Avatar vagy akár a Westworld akár valós, akár virtuális(!)  társadalmát. 

A megmodellezett társadalomhoz azután pályákat építünk, melyeknek végére egy-egy váratlan eseményt választunk. Ezeket a pályákat töltjük majd ki a véletlenszerűen húzott kártyáinkkal, az ok-és-lehetséges okozat logikájával. A társadalom kártyái az okok, amit hozzáillesztünk a lehetséges okozat.  Érdekes lesz megfigyelni, hogy egy társadalom bizonyos jellemzői, milyen utaknak és milyen történeteknek adnak kibontakozási lehetőséget.

Maga az út alakulása is izgalmas, de itt is az utakat kitöltő, utolsó kártya a legérdekesebb, mivel két, sokszor nagyon távoli fogalmat kell összekötni, és sok esetben váratlan, csattanós választ kapunk, de mégis logikusan bekövetkezhető történet jön létre.

Modellezzünk meg például egy jövőbeli gépesített társadalmat, ahol fejlett a KOMMUNIKÁCIÓ, és az INFORMÁCIÓÁRAMLÁS,  a MESTERSÉGES INTELLIGENCIA irányít mindent, a társadalom nagy része már ÉRZÉKETLENNÉ vált egymás és a problémák iránt, mivel nagy részük felelős döntések nélküli GYEREKFELNŐTT. 

Ha például a PUCCS, ÖREGEDÉS, HÁBORÚ, VALLÁS, vagy HELYI KÖZÖSSÉGEK kártyákat választjuk különféle célnak, izgalmas utakat és folyamatokat építhetünk.

Létezik egy archaikus keretek között, élő népcsoport egy távoli szigeten, ahol ugyan vannak vezetők, de melynek társadalma főként DEMOKRATIKUS és igazságos társadalom, ahol díjazzák a SZAKÉRTELMET, működik a PLURALIZMUS, és a társadalmi MOBILITÁS, tagjai EGYÜTTÉRZŐK, és befogadók. Mi vezethet és milyen szerteágazó utakon érünk el a HEDONIZMUSHOZ, KIHALÁSHOZ,, CENTRALIZÁCIÓHOZ vagy akár RASSZIZMUSHOZ?

 

Modellezzünk meg egy hasonló közösséget egy sokkal harciasabb, vérszomjasabb változatban, ahol dúl az ANARCHIA, és a HÁBORÚSKODÁS, a társadalom SZERVEZETLEN, és KEGYETLEN. Milyen utakon juthatunk el a különféle jövőkig ha azok a KONTROLL, EMBERSÉGESSÉG, KONSZOLIDÁCIÓ vagy akár SZUPERPROFIT  és  akár az ÖSSZEOMLÁS szavak?

Egy hatalmas világégés után új társadalmak jöttek létre a földön.

A lerombolt nagyvárosokban újra megjelennek emberi közösségek, és egy új DEMOKRATIKUS társadalmat építenek. A fejlett OKOS TECHNOLÓGIA részlegesen működik, és az újraszerveződő közösségek élnek is velük, de nagyon KEVÉS AZ ENERGIAFORRÁS, Választhatunk olyan célkártyákat, mint ORGANIKUS NÖVEKEDÉS, ÖKOFALU, MEGSZÁLLOTTSÁG,  RABSZOLGASÁG, FEGYVERKEZÉS, REZSIM. Vajon milyen fogalmakon keresztül jutunk el ezekre a különféle pontokra?

 

A fenti állapot módosított változatát is modellezhetjük, ha azt mondjuk hogy a frissen szerveződött emberi közösségekre a KÁOSZ, ELLENSÉGESKEDÉS,, ANARCHIA, GYŰLÖLET,, SZERVEZETLENSÉG jellemző. Vajon milyen utakon éhetünk el a DEMOKRÁCIA, JÓLÉT, vagy ORGANIKUS NÖVEKEDÉS SZAVKHOZ.

 

MODELLEZZÜNK MEG

EGY TÖRTÉNELMI ESEMÉNYT VAGY TÁRSADALMAT

Ilyen téma lehet például

valamely őskori társadalom,

Egyiptom Ehnaton idején,

Spárta társadalma,

Róma bukása,

egy jellegzetes középkori vallási közösség,

a francia forradalom,

az első világháború előtti időszak valamely országa, vagy városa

és így tovább.

 

MODELLEZZÜNK MEG EGY JELENKORI TÁRSADALMAT, TÖRTÉNELMI HELYZETET

Ebben az esetben is olyan érdekes fogalmakat vizsgálhatunk, mint a túlfogyasztás, robotizáció, populizmus, kontroll, migráció vagy energiakrízis.

Játszuk le a játékot a játékszabályok szerint.

Ez egy gyors lendületes játék, de továbbfejleszthető, hosszabb pályákkal, köztes fogalmakkal, több oldalról csatlakozó pályákkal, vagy akár a központi hálózatot is organikusan kitöltő játékmenettel.