A

A

 

PÉLDÁK ÉS

ESETTANULMÁNYOK

ORGANIKUS HÁLÓZAT

Egy fiktív társadalom, történelmi esemény vagy egy jelen politikai helyzet építése a cél, melyet úgy alakítunk, hogy a különféle folyamatok egymásból következnek és organikusan épülnek ok-okozati alapon.

 

Válasszunk közösen a dobozban lévő

kártyákból egy kezdő, központi fogalmat és helyezzük középre.

Például, ha az INFORMÁCIÓÁRAMLÁS kártya van az asztalon, akkor lehet, hogy a KOOPERÁCIÓ kártyát szeretnénk hozzáilleszteni.

Ezt valószínűleg mindenki elfogadja, mint ok és lehetséges okozat párosítást.

Lehetséges, hogy valaki majd nem ért egyet, abban az esetben indokoljunk, beszélgessünk, vitázzunk, és ha még sincs végül megegyezés, akkor szavazzunk.

Építsük tovább a hálózatunkat.

A következő játékos hozzákapcsolhatja a RUGALMASSÁGOT az INFORMÁCIÓÁRAMLÁSHOZ és a KOOPERÁCIÓHOZ, tehát, egyszerre két fogalomhoz tud kapcsolódni a kártyájával. 

A játék első pár lépésében nagy szabadság van, a fantáziánkat és a kreativitásunkat is használnunk kell, de a játék előrehaladtával ahogy egyre több kártya lesz az asztalon, úgy erősödnek a logikai kapcsolódások is.

Minél több fogalomhoz tud logikusan kapcsolódni a kártyánk lerakáskor, annál komplexebb és gazdagabb értelmezést kapunk a fogalomról, és annál jutalmazóbb a pontozás. 

Ne feledjük; a kártya, amit lerakunk mindig a lehetséges okozat, amikhez kapcsolódik pedig a lehetséges okok.

Megkönnyíthetjük a döntéseinket, ha a fogalmak tiszta, eredeti definíciójával dolgozunk, és lefejtjük róluk a címkéket, a közhelyszerű jellemzést. Azonban, bizonyos esetekben az is hasznos, ha történelmi párhuzamokat is megvizsgálunk.

Hasonlóan építkezünk tovább ezen az úton egy idilli világ felé például a TOLERANCIA és EMPÁTIA kifejezésekkel.

 

Azonban, egy másik folyamatot is építhetünk az INFORMÁCIÓÁRAMLÁSBÓL

kiindulva, a lehetséges DECENTRALIZÁCIÓHOZ, továbbhaladva a bekövetkezhető SZERVEZETLENSÉG, FRUSZTRÁCIÓ, vagy akár ELLENSÉGESKEDÉS felé.

A következő folyamat ugyancsak az INFORMÁCIÓÁRAMLÁSBÓL indul ki, de a FELVILÁGOSODÁS, SZEMÉLYES SZABADSÁG, BOLDOGSÁG, fogalmakhoz jut. A BOLDOGSÁG és a SZEMÉLYES SZABADSÁG kettőséhez, azután egy váratlan lappal, de mégis a logikusan bekövetkezhető INDIVIDUALIZMUST illesztettük. Megjelenik mint lehetséges kimenetel az IRRACIONALITÁS, hogy aztán a DEMAGÓGIA és a POPULIZMUS is felszínre törjön.

Érdekes azt látni, hogy az IRRACIONALITÁS fogalommal milyen fordulatot vehet egy történet.

 

Végül, azt is érdemes megnézni, hogy ha elkezdtük a hálózatot egy olyan kifejezéssel, mint az INFORMÁCIÓÁRAMLÁS,

a legváltozatosabb kifejezésekhez juthatunk el, az adott fogalom különféle vonásait és azoknak lehetséges következményeit vizsgálva.

TORNYOK

Ha van olyan kártyánk, mely kiválthat egy már lerakott kártyát, akkor rátehetjük a miénket, de ügyelni kell, hogy minden kapcsolódó kifejezéssel ugyanúgy relációban legyen, mint az elődje. Lépések és pontozás a jétékszabályok szerint

Így például, ha rá szeretnénk rakni a VIRTUALITÁST a BOLDOGSÁGRA, lehet, hogy meg kell magyaráznunk, hogy vajon hogyan kapcsolódhat a VIRTUALITÁS a BOLDOGSÁG régi környezetével, azaz a SZEMÉLYI SZABADSÁGGAL, INDIVIDUALIZMUSSAL, FELVILÁGOSODÁSSAL, és az IRRACIONALITÁSSAL.

Érdekes lehet összehasonlítani, hogy vajon miben hasonló és miben különbözik a két egymást váltó fogalom.

Jelen esetben is, amit lerakunk a lehetséges okozat, ami körülötte van, azok a lehetséges okok.

 

Érdekes beszélgetés születhet, mikor rá szeretnénk rakni az EGYENLŐSÉGET  vagy az INFORMÁCIÓÁRAMLÁST az ORGANIKUS NÖVEKEDÉSRE.

Vajon tud-e kapcsolódni az új fogalom, a FÜGGETLENSÉG, DECENTRALIZÁCIÓ, FELVILÁGOSODÁS, KOOPERÁCÓ, és RUGALMASSÁG szavakkal?

ORGANIKUS NÖVEKEDÉS helyett vajon rakhatunk EGYENLŐSÉGET, GLOBALIZÁCIÓT és akár HÁLÓZATOSODÁST?

Ha valamely szót nem tudjuk lerakni, mely környező fogalom nem engedi?

Rakhatjuk-e a ZÖLD ENERGIÁT vagy INTEGRÁCIÓT a KOOPERÁCIÓRA, ebben az egyszeri hálózatban, ahol a környező fogalmak a FELVILÁGOSODÁS, ORGANIKUS NÖVEKEDÉS, RUGALMASSÁG és TOLERANCIA?

Mik a hasonlóságok és mik a különbségek?

 

Rakhatjuk-e a MUNKAMÁNIÁT, vagy a KOCKÁZATKERESÉST, netán a NIHILIZMUST vagy az EXTRÉMITÁST a VIRTUALITÁSRA ebben a konstrukcióban, ahol a környező fogalmak a GYEREKFELNŐTT, IRRACIONALITÁS, SZEMÉLYES SZABADSÁG és FELVILÁGOSODÁS?

UTAK

Keressünk jövőbeli eseményeket, célkártyákat. ahová el kell jutnunk a hálózatból, azaz a megmodellezett társadalmi viszonyokból.

 

A célkártya lehet bármi; FELFEDEZÉSEK, KOCKÁZATKERÜLÉS, ÖKO FALU, azaz bármi, ami számunkra érdekes célfogalom lehet. 

A játékszabályok szerint megépítjük a pályákat, és a dobozból a találomra húzott kártyákból a fenti logika szerint, ok-okozati elven kitöltjük a pályákat. 

Az alakzatot is folytathatjuk, de bármely új útra is rakhatunk. A pontozás a játékszabályok szerint zajlik.

Nem csupán belülről kifelé építkezhetünk, de a célkártyához is illeszthetünk kártyát, de akkor a mi kártyánk az ok, és a célkártya az okozat.

Ha azonban valaki az utolsó darabot is behelyezi egy útra, - ez a legizgalmasabb kártya, - azaz fogalmakat logikusan összekötve be tud fejezni egy sort, akkor ez a lap ér a legtöbbet. A pontozást és a lépéseket a játékszabály szerint játszuk.

A menetnek akkor van vége, ha betelt minden út.

Érdekes volt behelyezni az utolsó fogalmat egy úton a POPULIZMUS és a KOCKÁZATKERÜLÉS közé, szép megoldásnak tartottuk mindannyian a NOSZTALGIA kifejezést.

TÖRTÉNELMI

FOLYAMAT

Ebben a fordulóban egy régmúlt történelmi eseményt modellez meg a  játékos, oly módon, hogy megváltoztatja, átépíti az ábrát.

 

Már kitöltött utakat, folyamatokat csatlakoztathat, és bonthat szét, de csak az asztalon lévő kártyákat használhatja. Miután megépítette a folyamatot mutassa meg, hogy pontosan mely kártyától mely kártyáig tart a történet, és ki kell találnunk, hogy mely folyamat lett megodellezve. Lépések és pontozás a játékszabályokban.

 

Játék közben gyakran előfordulhat, hogy bizonyos fogalmakat az arra a korra ritkán alkalmazott, de mégis találó kifejezésekkel párosítjuk. 

 

INDIVIDUALIZMUS A RENESZÁNSZBAN, POPULIZMUS AZ ANTIK RÓMÁBAN,

JELENKORI FEUDALIZMUS

REFORMÁCIÓ EGYIPTOMBAN, INFORMÁCIÓÁRAMLÁS AZ ANTIK VILÁGBAN,

MEGÚJULÓ ENERGIÁK A KÖZÉPKORBAN, KOCKÁZATVÁLLALÁS AZ ŐSKORBAN,

HÁLÓZATOSODÁS AZ ÓKORBAN,

HELYI KISKÖZÖSSÉGEK EGY JÖVŐBELI UTÓPISZTKUS TÁRSADALOMBAN.

 

ALTERNATÍV TÖRTÉNELEM 

A játékszabályok alapján következő játékos a megmodellezett történelmi folyamatnak építsen egy alternatív befejezést.

 

Illesztheti a folyamatokat a végüknél, de akár egy közbenső ponthoz is kapcsolódhat azt vizsgálva, vajon ha egy bizonyos ponton más döntés születik, vagy más fordulat következik be, akkor mely irányba haladt volna a történelem.

Jelen esetben azt vizsgálhatjuk, hogy vajon a KOCKÁZATVÁLLALÁS, mikor vezethet inkább a MOBILITÁS, és netalán még a GYARMATOSÍTÁS felé is, és mely esetben inkább az EXTRÉMITÁS, HEDONIZMUS, illetve KÁOSZ irányába. Vajon mitől függ egy ilyen elágazási pont? Megbeszélhetjük, hogy merre vezethet, mit befolyásolhat például egy ERŐS VEZETŐ, az ENERGIAFORRÁSOK HIÁNYA, vagy akár ezzel ellentétben TÚLKÍNÁLAT vagy a kényelmes JÓLÉT.

B

 

B

 

EBBEN A FORDULÓBAN

AZ A CÉL, HOGY EGY TÁRSADALOM KÜLÖNFÉLE ALTERNATÍV JÖVŐIT

ÉS AZ AHHOZ VEZETŐ FOLYAMATOKAT MODELLEZZÜK MEG

 

 

MODELLEZZÜNK MEG

EGY UTÓPISZTIKUS

VAGY DISZTÓPIKUS TÁRSADALMAT

Ezek lehetnek tudományos-fantasztikus filmek, kedvenc sorozatok, vagy akár valamely utópisztikus regény, bármi amit érdekesnek talál a csoport.

Megépíthetjük akár

a Harry Potter, a Star Wars, a Trónok Harca, A Szolgálólány Meséje, Az Éhezők Viadala, az Avatar vagy akár a Westworld akár valós, akár virtuális(!) társadalmát is. 

Építsük meg a csillagalakzatot olyan kifejezésekkel, amelyekről úgy érezzük, hogy jellemzik az adott társadalmat.

A megmodellezett társadalomhoz azután pályákat építünk, melyeknek végére egy-egy váratlan eseményt választunk. Ezek lesznek a lehetséges jövők végpontjai. Ezeket a pályákat töltjük majd ki a véletlenszerűen húzott kártyáinkkal, az ok-és-lehetséges okozat logikájával. A belső kártyák az okok, amit hozzáillesztünk a lehetséges okozat. Bármelyik pályát építhetjük, ahová illik a kártyánk. Érdekes lesz megfigyelni, hogy egy társadalom bizonyos jellemzői, milyen utaknak és milyen történeteknek adnak kibontakozási lehetőséget.

Maga az út alakulása is izgalmas, de itt is a pályákat kitöltő, utolsó kártya a legérdekesebb, mivel két, sokszor nagyon eltérő fogalmat kell összekötni, és sok esetben váratlan, csattanós választ ad a kártyánk, mégis logikusan bekövetkezhető történetet hoz létre.

MODELLEZZÜNK MEG

EGY TÖRTÉNELMI TÁRSADALMAT

Ilyen téma lehet például

valamely őskori társadalom,

Egyiptom Ehnaton idején,

görög városállamok,

Spárta társadalma,

Róma bukása,

egy jellegzetes középkori vallási közösség,

az Erzsébet-kori London,

a francia forradalom,

az első világháború előtti időszak valamely országa, vagy városa

és így tovább.

MODELLEZZÜNK MEG EGY JELENKORI TÁRSADALMAT, TÖRTÉNELMI HELYZETET

Ebben az esetben is olyan érdekes fogalmakat vizsgálhatunk, mint a túlfogyasztás, robotizáció, populizmus, kontroll, migráció vagy energiakrízis.

Játszuk le a játékot a játékszabályok szerint.

Ez egy gyors lendületes játék, de továbbfejleszthető, hosszabb pályákkal, köztes fogalmakkal, több oldalról csatlakozó pályákkal, vagy akár a központi hálózatot is organikusan kitöltő játékmenettel.