KOMMUNIKÁCIÓ
ÉS
INTERAKTÍV TANULÁS

"Be kell hogy valljam, hogy soha nem szerettem a történelem tantárgyat eddig.

De ez a játék most megszerettette velem."

Egy tanuló vallomása a játékest végén.

 

 

Jelen világunk kulcsszava a kommunikáció.

Az értelmes kommunikáció egyrészt segít megérteni bonyolult problémákat, másrészt összetett kérdések megismerésére ösztönöz.

Ez különösen igaz, amikor történelemmel, politikával, vagy éppen különféle társadalmi problémákkal foglalkozunk.

Tehát, ahogy a körülöttünk lévő világ is egyre bonyolultabb és összetettebb, úgy a hagyományos oktatási formáknak is változniuk kell, és újfajta megközelítássel kell vizsgálnunk a problémákat is.

Vitathatlan tény, hogy a jövő oktatásában az interaktív tanulás lesz a leghatékonyabb módszer. 

Így, a különféle tantárgyakat és témákat beszélgetve, vitázva, egymással folyamatosan kommunikálva fogjuk megvitatni. 

Ez a folyamatos kommunikáció hatékonyan segítheti a diákokat abban, hogy megértsék egymás álláspontjait, és könnyen közös nevezőre jussanak egy-egy problémás kérdésben.

A véleménycsere ugyanis arra is ösztönzi a játékosokat, hogy a különféle történeteket komplex és változatos rendszerekben vizsgálják. Ezért ezek az innovatív vizsgálati módszerek jól segíthetik majd a tanulókat bonyolult világunk megértésében.

 

Amikor egy fiatal a különféle kérdéseket ilyen összefüggő rendszerekben tudja értelmezni, akkor a történelmet is egy teljesen új megközelítésben látja.

Többé nem valamiféle elvont absztrakt és távoli eseménynek érzi, hanem egy érdekes és komoly  tényezőnek, mely nagy mértékben befolyásolja a jelent és szervesen átszövi azt. 

Szeretnénk a diákokat egyrészt a logikus történelemfelfogásra, másrészt az építkezés közbeni állandó és tartalmas, konszenzusra törekvő kommunikációra ösztönözni.