KOMMUNIKÁCIÓ

ÉS INTERAKTÍV

TANULÁS 

Annak érdekében, hogy az együttműködés megszülessen, beszélgetésre és kommunikációra van szükség.

Ez a tanulási módszer kitűnően illeszkedik egy modern oktatási környezetbe, hiszen a jövő iskoláiban a kommunikáció és az interaktivitás lesz a tanulás legfőbb eszköze. Szeretnénk a fiatalokat egyrészt a logikus történelemfelfogásra, másrészt az építkezés közbeni állandó és tartalmas kommunikációra ösztönözni.

Valójában, a legfontosabb az lenne, ha a fiatalok is komolyan elgondolkodnának, sőt beszélgetnének a történelmi folyamatokról,

és úgy értelmeznék azokat, mint a jelen helyzetüket befolyásoló tényezőket.

Fontos, hogya történelmet ne valamiféle elvont fogalomnak éljék meg, hanem legyen az életük része a társadalomtudatos gondolkodás.