HISTHEORY%2042_edited.png

 

 

KEDVENC KÉRDÉSEINK 

A JÁTÉK FOLYAMÁN

BOLDOGSÁG

Az okos technológia vagy a populizmus hozza el a boldogságot?

Milyen boldogságot érzünk a szabadságtól, és milyet a kontrolltól?

Milyen szorongást érzünk ugyanezen dolgoktól?

Hány féle boldogság létezik?

Merre keresendő a boldogság mostanában?

DEMOKRÁCIA 

ÉS DIKTATÚRA

Miféle krízis vezet diktatúrába, és miféle demokráciába?

Egy demokratikus vagy egy diktatórikus Világkormány hatékonyabb egy világégés után?

Demokrácia vagy diktatúra ad több teret a korrupciónak?

Hogyan tud szakértelem és diktatúra kapcsolódni?

 

 

FORRADALOM

Visszafordítható-e a forradalom?

Avagy megállhatunk egy pontján?

Hogyan születhetnek alternatív útjai egy forradalomnak?

Hogyan tudja bárki, vagy bármi eltéríteni a forradalmat?

CENZÚRA

A liberalizmus vagy konzervativizmus eredményezhet cenzúrát, avagy a cenzúra eredményezhet liberalizmust vagy konzervativizmust?

Mely esetben hasznos, és mely esetben káros a cenzúra?

KATASZTRÓFA

Milyen típusú társadalomban kezdjük újra egy világégés után? 

Mitől függ?

Vajon a válasz a városok méretétől, a népességsűrűségtől, vagy netán a fennmaradt technikai eszközöktől függ?

Mihez képest fejlődés a feudalizmus, a királyság, a köztársaság, vagy akár a káosz, a forradalom, a stagnálás?

Ha egy világégés után az emberiségnek valamiféle védett helyre kell költözni, akkor kik lesznek a kiválasztottak? 

Tudás, pénz, politikai befolyás, szociális rászorultság, vagy akár faji kiválasztás alapján történik a döntés?

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

A rasszizmus irányulhat földönkívüliek vagy droidok ellen?

Lehet egy robot emberbarát?

Lehet a mesterséges intelligencia empatikus?

Avagy tanulhat valamiféle morált?

Miféle morált?

Taníthatunk neki emberi morált, vagy létre kell hozni egy új, gépi morált?

Az  ember vagy a mesterséges intelligencia fogja előbb felrúgni a morális szabályokat önös érdekből?

Lehet-e a mesterséges intelligenciának önös érdeke?

Mindenekfelett hiszünk a tudományban?

A tudomány az új vallás?

A mesterséges intelligencia lehet az új Isten?

Elkerülhetjük a szingularitást?

Meghekkelhetjük a szingularitást?

A hekkelés az új puccs?

A modern háborúkat már a virtuális térben vívják?

ÖREGEDÉS

A rasszizmus irányulhat öregek, illetve fiatalok ellen?

A jövőben lesz-e bármilyen értéke vagy akár előnye az öregségnek?

A jövő társadalma vajon értékesnek találja az idősek tudását?

A történelem folyamán hogyan változott ennek a tudásnak az értéke?

Mi az oka ennek a változásnak?

Hogyan élhetnek az idősek hasznos életet a jövő társadalmában?

Milyen foglalkozások lesznek a jövőben?

A jövőben lesz-e bármilyen értéke vagy akár előnye az fiatalságnak?

A jövő társadalma vajon értékesnek találja a fiatalok tudását?

A történelem folyamán hogyan változott ennek a tudásnak az értéke?

Mi az oka ennek a változásnak?

Hogyan élhetnek az fiatalok hasznos életet a jövő társadalmában?

 

POPULIZMUS

Lehet populista a tudomány?

Ha igen, kit szolgál?

A populizmusnak mindig kell szolgálni valakit vagy valamit?

Lehetséges olyan populizmus, mely az egész emberiséget szolgálja?

A populizmus gyűlöletet vagy szeretetet kelt?

Mondj egy populista szlogent, mely gyűlöletet, és egyet, mely szeretet kelt.

Lehet a vallás populista?

Lehet a hit populista?

Vajon, az okos technológia által kényelmesedik el a gondolkodásunk annyira, hogy egyre fogékonyabbak leszünk a populista szlogenekre?

 

 

VILÁGKORMÁNY

A multinacionális vállalatok vagy politikai pártok fogják megalakítani a Világkormányt?

Melyik lesz demokratikus, és melyik diktatórikus?

Avagy a vállalatok és pártok már teljesen összefonódtak?

Működhet-e egy vállalat diktatórikusan egy demokráciában?

Működhet-e egy vállalat demokratikusan egy diktatúrában? 

 

GYÜLÖLET, SZERETET, BOLDOGSÁG

A túlzott puritanizmus már hedonizmus?

Hogyan függhet össze az extrémitás a boldogsággal és a szorongással? 

Melyik következhet melyikből?

Hogyan okozhat az okos technológia, az irracionalitás, és az individualizmus motiváltságot, boldogságot, kockázatvállalást, munkamániát, extrémizmust vagy akár nihilizmust?

Vajon a gyűlölet rombol, épít, motivál, vagy lebénít? 

A gyűlölet vagy a boldogság motivál jobban?

Összetarthat-e a gyűlölet egy közösséget, népcsoportot, országot, netán egy egész földrészt?

 

MORÁLIS TÖRVÉNYEK

ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLÖDÉS

Vajon, meg fognak-e változni bizonyos örökérvényű emberi morális törvények a fenntartható fejlődés érdekében?
Vajon, a legújabb technikai fejlesztések a fenntartható fejlődést, vagy a cégek profitját szolgálják?
Létezik-e olyan tényező, mely ezt a két célt összeköti?
Lehet-e jó üzlet a fenntartható fejlődést szolgálni?
Mi tekinthető jó üzletnek az emberiség szempontjából?
Vajon egy zárt vagy egy nyitott társadalom segíti jobban a fenntartható fejlődést?
Melyikben boldogabbak az emberek?
Mitől függ, hogy a rövid távú önös érdek, vagy az emberiség hosszú távú érdekei fogják inkább befolyásolni a politikai vezetőket?
Egy végzetesen túlnépesedett emberiség a diktatúra vagy a demokrácia létrejöttét vetíti elő?
Vajon, akkor lesz-e helye emberségnek és szolidaritásnak?
Felerősödnek vagy eltűnnek ezek az érzelmek?

Vajon mitől fog megállni a túlnépesedés?

Mik lesznek az okok?

Van-e pozitív kiút az orvelli 1984 világából?

Valóban eljött  A Történelem Vége?