KÉRDÉSEINK
A JÁTÉK
FOLYAMÁN

 
BOLDOGSÁG
Az okos technológia vagy a populizmus hozza el a boldogságot?
Milyen boldogságot érzünk a szabadságtól, és milyet a kontrolltól?
Milyen szorongást érzünk ugyanezen dolgoktól?
Hány féle boldogság létezik?
Merre keresendő a boldogság mostanában?


DEMOKRÁCIA 
ÉS DIKTATÚRA
Miféle krízis vezet diktatúrába, és miféle demokráciába?
Egy demokratikus vagy egy diktatórikus Világkormány hatékonyabb egy világégés után?

Demokrácia vagy diktatúra ad több teret a korrupciónak?
Hogyan tud szakértelem és diktatúra kapcsolódni?
 
 
FORRADALOM
Visszafordítható-e a forradalom?
Avagy megállhatunk egy pontján?
Hogyan születhetnek alternatív útjai egy forradalomnak?
Hogyan tudja bárki, vagy bármi eltéríteni a forradalmat?


CENZÚRA
A liberalizmus vagy konzervativizmus eredményezhet cenzúrát, avagy a cenzúra eredményezhet liberalizmust vagy konzervativizmust?
Mely esetben hasznos, és mely esetben káros a cenzúra?KATASZTRÓFA
Milyen típusú társadalomban kezdjük újra egy világégés után? 
Mitől függ?
Vajon a válasz a városok méretétől, a népességsűrűségtől, vagy netán a fennmaradt technikai eszközöktől függ?
Mihez képest fejlődés a feudalizmus, a királyság, a köztársaság, vagy akár a káosz, a forradalom, a stagnálás?

Ha egy világégés után az emberiségnek valamiféle védett helyre kell költözni, akkor kik lesznek a kiválasztottak? 
Tudás, pénz, politikai befolyás, szociális rászorultság, vagy akár faji kiválasztás alapján történik a döntés?


MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
A rasszizmus irányulhat földönkívüliek vagy droidok ellen?
Lehet egy robot emberbarát?
Lehet a mesterséges intelligencia empatikus?
Avagy tanulhat valamiféle morált?
Miféle morált?
Taníthatunk neki emberi morált, vagy létre kell hozni egy új, gépi morált?
Az  ember vagy a mesterséges intelligencia fogja előbb felrúgni a morális szabályokat önös érdekből?
Lehet-e a mesterséges intelligenciának önös érdeke?

Mindenekfelett hiszünk a tudományban?
A tudomány az új vallás?
A mesterséges intelligencia lehet az új Isten?

Elkerülhetjük a szingularitást?
Meghekkelhetjük a szingularitást?
A hekkelés az új puccs?
A modern háborúkat már a virtuális térben vívják?


ÖREGEDÉS
A rasszizmus irányulhat öregek, illetve fiatalok ellen?
A jövőben lesz-e bármilyen értéke vagy akár előnye az öregségnek?
A jövő társadalma vajon értékesnek találja az idősek tudását?
A történelem folyamán hogyan változott ennek a tudásnak az értéke?
Mi az oka ennek a változásnak?
Hogyan élhetnek az idősek hasznos életet a jövő társadalmában?
Milyen foglalkozások lesznek a jövőben?

A jövőben lesz-e bármilyen értéke vagy akár előnye az fiatalságnak?
A jövő társadalma vajon értékesnek találja a fiatalok tudását?
A történelem folyamán hogyan változott ennek a tudásnak az értéke?
Mi az oka ennek a változásnak?
Hogyan élhetnek az fiatalok hasznos életet a jövő társadalmában?

 
POPULIZMUS
Lehet populista a tudomány?
Ha igen, kit szolgál?
A populizmusnak mindig kell szolgálni valakit vagy valamit?
Lehetséges olyan populizmus, mely az egész emberiséget szolgálja?
A populizmus gyűlöletet vagy szeretetet kelt?
Mondj egy populista szlogent, mely gyűlöletet, és egyet, mely szeretet kelt.

Lehet a vallás populista?
Lehet a hit populista?
Vajon, az okos technológia által kényelmesedik el a gondolkodásunk annyira, hogy egyre fogékonyabbak leszünk a populista szlogenekre?
 

 
VILÁGKORMÁNY
A multinacionális vállalatok vagy politikai pártok fogják megalakítani a Világkormányt?
Melyik lesz demokratikus, és melyik diktatórikus?
Avagy a vállalatok és pártok már teljesen összefonódtak?
Működhet-e egy vállalat diktatórikusan egy demokráciában?
Működhet-e egy vállalat demokratikusan egy diktatúrában? 

 
GYÜLÖLET, SZERETET, BOLDOGSÁG
A túlzott puritanizmus már hedonizmus?
Hogyan függhet össze az extrémitás a boldogsággal és a szorongással? 
Melyik következhet melyikből?

Hogyan okozhat az okos technológia, az irracionalitás, és az individualizmus motiváltságot, boldogságot, kockázatvállalást, munkamániát, extrémizmust vagy akár nihilizmust?
Vajon a gyűlölet rombol, épít, motivál, vagy lebénít? 
A gyűlölet vagy a boldogság motivál jobban?

Összetarthat-e a gyűlölet egy közösséget, népcsoportot, országot, netán egy egész földrészt?

 
MORÁLIS TÖRVÉNYEK
ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLÖDÉS
Vajon, meg fognak-e változni bizonyos örökérvényű emberi morális törvények a fenntartható fejlődés érdekében?
Vajon, a legújabb technikai fejlesztések a fenntartható fejlődést, vagy a cégek profitját szolgálják?
Létezik-e olyan tényező, mely ezt a két célt összeköti?
Lehet-e jó üzlet a fenntartható fejlődést szolgálni?
Mi tekinthető jó üzletnek az emberiség szempontjából?
Vajon egy zárt vagy egy nyitott társadalom segíti jobban a fenntartható fejlődést?
Melyikben boldogabbak az emberek?
Mitől függ, hogy a rövid távú önös érdek, vagy az emberiség hosszú távú érdekei fogják inkább befolyásolni a politikai vezetőket?
Egy végzetesen túlnépesedett emberiség a diktatúra vagy a demokrácia létrejöttét vetíti elő?
Vajon, akkor lesz-e helye emberségnek és szolidaritásnak?
Felerősödnek vagy eltűnnek ezek az érzelmek?Vajon mitől fog megállni a túlnépesedés?
Mik lesznek az okok?
Van-e pozitív kiút az orvelli 1984 világából?
Valóban eljött  A Történelem Vége?